Museer i Österbotten

Emigranthuset Elvira

emigranthuset elvira9283
emigranthuset elvira9289
emigranthuset elvira9292
emigranthuset elvira9283
emigranthuset elvira9289
emigranthuset elvira9292
Visste du att...
Under tidsperioden 1871-1929 emigrerade ca. 366 000 finländare, främst till USA och Kanada. Ca. 1 500 personer begav sig till Australien, Sydafrika och Nya Zeeland.

I Emigranthuset Elvira kretsar verksamheten kring emigration och hur den har påverkat bygden. Här finns ett litet men levande museum, ett rum för emigrant- och lokalhistorisk forskning och övernattningsmöjligheter för emigranter eller deras släktingar. Fotografier och föremål berättar om emigranten Elvira Sundell som1917 lämnade Finland för Nya Zealand.

Emigranten Elvira Sundell har gett upphov till Emigranthuset Elvira då hon testamenterade en del av sin egendom till Vexala byaforskare r.f. för att uppföra ett hus till minne av henne och hennes far Edward Sundell.

Redan från ung ålder var Elvira berest och hon föddes i Sydafrika 1906, flyttade till Finland 1912 och spenderade somrarna på Runtas i Vexala hos släktningar. Hon emigrerade tillsammans med sina österbottniska föräldrar och sin bror till Nya Zealand 1917. Där fortsatte hon i några år sin skolgång och arbetade sedan på familjens fårfarm. Till livet på farmen hörde till exempel att hon ridande med bössan i hand jagade vildsvin som attackerat unga lamm.

När hon sålde farmen var hon över 70 år gammal och begav sig då ut i världen för att besöka alla de platser hon läst om som ung. Hon sökte upp sin födelseplats i Sydafrika, hon kryssade runt i Sydamerika och i Afrika, besökte Galapagos öarna, Alaska, Hawaii, och Fjärran Östern.

I Emigranthuset Elvria finns en del av Elviras och hennes fader Edwards saker bevarade. Edward var en skicklig snickare och till exempel hans verktygsback och egenhändigt lagade pallar finns framställda. Ett digert fotografialbum visar hur livet på fårfarmen tedde sig, men även familjens släktningar finns dokumenterade.

Familjen Sundells emigranthistoria fascinerar och ger en inblick i hur och varför äventyrslystna österbottningar begav sig iväg ut i världen. Emigranternas livsöden och även hembygdens gamla levnadssätt kan utforskas i Vexalas byarkiv som finns i Emigranthuset. Förutom att emigranter på besök kan nyttja huset för övernattning så kan det dessutom hyras för möten eller fester.