Museer i Österbotten

Vasa arbetarmuseum

arbetar museum4511
arbetar museum4470
tyvenmuseon pty kytettv rajaus
Fannyn talo kuva 6.0 rajattu
arbetar museum4511
arbetar museum4470
tyvenmuseon pty kytettv rajaus
Fannyn talo kuva 6.0 rajattu
Visste du att...
Före arbetarnas marsch på 1. maj samlades Brändöborna först på Brändö och tågade sedan i samlad trupp in till stadens centrum.

I Vasa arbetarmuseum visas arbetsrörelsens traditioner och historia främst genom berättande fotografier och olika föremål. På museet visas även olika tillfälliga temautställningar.

Arbetarmuseet befinner sig i Brändö föreningshus i Vasa. En passande plats eftersom Brändö länge var arbetarnas stadsdel när idustrialiseringen tog fart. Bomullsfabriken gav som mest arbete åt 1500 personer och man bosatte sig gärna i närheten av fabriksområdet. Även sockerfabriken och ångkvarnen gav arbete åt folk i staden. Föreningshuset byggdes på talko med frivillig arbetskraft på 1950-60-talen.

Museets permanenta utställning berättar om arbetarnas och arbetarrörelsens historia i Vasa från 1850-talet fram till 1990-talet främst genom bilder, tidningsurklipp och föremål. Arbetarrörelsens främsta uppgift var att värna om arbetarnas rättigheter, men man arrangerade även danser och teaterföreställningar som fångats på bild. Som mest deltog 700 personer i ett danstillfälle. Man gav även ut en tidning ”Vapaa sanaa” på 1940-50-talen.

En annan del av den permanenta utställningen är ”Fannys rum”. Fanny Männistö tjänade sitt levebröd på Arbetarnas Andelslagsbageri och hon var även aktiv inom arbetarföreningen. Hon bodde på Brändö ända fram till sin död på 1990-talet. Anhöriga donerade sedan hennes lösöre och personliga saker till museet. Föremålen utgör nu kärnan i en utställning som berättar om hur brändöborna bodde, hur arbetarnas liv såg ut och vilka saker som var viktigt för dem.

Museet har ett biblioteket med cirka 4 800 band som berör samhälliga teman, men även skönlitteratur. Museet upprätthåller även ett arkiv med tidningar, urklipp och dokument samt en diger samling med fotografier. Bildmaterial finns från så tidigt som 1862 ända fram till 1990-talet. Samtidigt berättar bilderna också vasabornas historia och om hur Vasa såg ut i början av 1900-talet. Byggnader har rivits, modet ändrats och hästen har bytts ut till bil.

Växlande temautställningar handlar om vanligtvis om olika synvinklar på arbetarorganisationernas verksamhet och arbetets historia.

Just nu visas utställningen "Fred " i museet.