Museer i Österbotten

Savilahti skolmuseum

lillkyroskolmuseum1629
lillkyroskolmuseum1675
lillkyroskolmuseum1681
lillkyroskolmuseum1696
lillkyroskolmuseum1629
lillkyroskolmuseum1675
lillkyroskolmuseum1681
lillkyroskolmuseum1696
Visste du att...
Lillkyro är ett av de forngravstätaste områdena i Finland.

Savilahti skolbyggnad är Södra Österbottens äldsta folkskola. Bekanta dig med skollivet i början av 1900-talet i en autentisk skolmiljö eller gör en djupdykning i forntiden genom Lillkyros många järnåldersfynd, såsom en unik romersk vinskopa.

Savilahti folkskola grundades 1858 och är den fjärde äldsta folkskolan i Finland och Södra Österbottens äldsta. En av eldsjälarna bakom grundandet av skolan var kyrkoherden Jonas Anton Erlin. Skolbyggnaden uppfördes 1859 och utvidgades i början av 1900-talet med bostäder för lärarna och deras familjer. Den äldre byggnadsdelen höjdes till två våningar 1952 och den ståtliga skolbyggnaden fick sitt nuvarande utseende. Skolan inrymde elever i över 130 år förrän skolverksamheten lades ner 1992.

Skolan står på en backe bakom kyrkan och omgavs på 1920-talet av en grönskande trädgård. Lärarinna Selma Karhula odlade nämligen bland annat plommon, körsbär och kål som eleverna sedan fick lära sig att ta hand om som en del av undervisningen. Huslig ekonomi var en viktig del av skolundervisningen.

I övre våningen finns ett rekonstruerat klassrum från början av 1900-talet. Färggranna skolplanscher och omslag av skolböcker hänger på väggarna och klassrummet fylls upp av pulpeter av trä och en stor karta av Finland. Den tidigare gymnastiksalen används idag som festsal och kan hyras ut för festligheter.

I Lillkyro har en hel del forntida fynd gjorts. Gravrösen, pengagömmor och smycken har hittats på området. Fynden ställs ut i en av de gamla skolsalarna tillsammans med konst- och hantverksutställningar. De forntida smyckena från Lillkyro är världsberömda i och med de stått som förebild då fortidsserien för Kalevala-smycken utformades.

Ett av museets pärlor är en romersk vinskopa i brons från 100-talet. Vinskopan från järnåldern hittades så tidigt som 1873 av torparen Jaakko Kalliola i en sandgrop i Pääkköönmäki. Hur den har kommit från Italien till Lillkyro på 300-talet är ett mysterium, men en motsvarande skopa finns inte i Skandinavien. I Lillkyro har vinskopan fått en ny funktion som del av en begravningsritual. De avlidna brändes vanligtvis på den tiden och askan lades tillsammans med de käraste föremålen under ett stenröse.