Museer i Österbotten

Fyrry - Bleckslagarmuseet

cBS2gCH
avajaiset2
kone
pelikuva2
pellikuva
cBS2gCH
avajaiset2
kone
pelikuva2
pellikuva
Visste du att...
De för Lillkyro kännetecknande trattformade lyktorna användes ursprungligen som kjolvärmare i kyrkan. Lyktorna placerades under kjolen så länge gudstjänsten pågick.

Bleckslagarmuseet har förnyats från grunden och öppnas nu på en ny plats på Kyrkbacken i Lillkyro. Museet är öppet för allmänheten hela sommaren 24.6–23.8 från tisdag till söndag kl. 12–18 på Merikaarrontie 5 i Lillkyro. Museet har designats av Partanen & Lamusuo Oy, vars tidigare verk har tilldelats bland annat titeln årets museum. Under deras ledning vaknar 30-åriga Bleckslagarmuseet Fyrry upp till 2020-talet. Det nya museet firar den unika bleckslagarkulturen på ett upplevelserikt sätt.

Bleckslagartraditionen i Lillkyro går långt tillbaka i tiden och är vida känd i Österbotten. I Bleckslagarmuseet har den gamla hantverkstraditionen väckts till liv. Besökaren får se hur och med vilka verktyg metallföremålen blir till. Med lite tur få man även se en äkta bleckslagare i arbete.

Bleckslagartraditionerna går tillbaka ända till 1700-talet i Lillkyro. Hantverket kom till Finland från Tyskland i början av 1700-talet då man nyligen hade upptäckt stora tenngruvor i England. På 1890-talet fanns det 35 bleckslagare i Lillkyrö socken och några decennier senare var antalet privata bleckslagare uppe i 100 till antalet. Största delen var backstugusittare eller drängar som tröttnat på jordbrukssysslorna. Ännu på 1950-talet avgick minst en fullastad tågvagn med bleckslagarnas produkter i veckan från Lillkyros station.

Plåten importerades utomlandsifrån. Under och efter andra världskriget var det dålig tillgång på material så bleckslagarna användes sig bland annat av takplåt från uthusbyggnader, men även metalldelar från kasserade gasmasker.

Vanligtvis har hantverket gått vidare från far till son i många generationer. En kännetecknande produkt för socknen är fyrryn, en leksak med ett hjul som snurrar när man blåser på det genom ett rör. Den finns i fem olika storlekar. Bland de inemot 200 olika produkterna finns traditionella produkter såsom muggar, lyktor, pluntor och hinkar, men även nya bruks- och prydnadsföremål såsom specialbeställda pepparkaksformer.

På museet finns över hundra år gamla verktyg och maskiner som hjälper bleckslagare att bearbeta metallen. Det krävs till exempel en speciell plåtbändningsmaskin för att forma de runda muggarna och kärlen. Arbetsdemonstrationer ordnas vid beställning.
(Foto: Jaakko J. Salo och Suvi Aho)