Museer i Österbotten

Storkyro hembygdsmuseum och Karolinska centret

storkyrohembygds1142
storkyrohembygds0991
storkyrohembygds1011
storkyrohembygds1065
storkyrohembygds1142
storkyrohembygds0991
storkyrohembygds1011
storkyrohembygds1065
Visste du att...
På museets vind finns ett krigsminnesrum där föremål och historier främst från andra världskriget presenteras. Ett imponerande föremål är propellern för ett krigsflygplan från 1939 .

Storkyro hembygdsmuseum är inrett med allmogeföremål från 1800-talets andra hälft. Bruksföremål står framme som om husfolket bara gått ut och arbetat och lämnat hemmet över dagen. Besökaren stiger snarare in i en miljö från 1800-talet än i en utställning.

Museet kännetecknas av två traditionella österbottniska hus i en och en halv våning. De är placerade tillsammans med uthusbyggnader enligt gammal tradition så att en inbyggd innergård bildas. Huvudbyggnaden, Piuholas hus, är från 1768 och flyttad till området från Kuivila by. Byggnaderna representerar byggnadstraditioner från 1700- och 1800-talet. Även föremålen i museet härstammar från samma tidsperiod.

Storstugan, där råspisen finns, var uppdelad i en sida för manliga sysslor såsom träsnide och reparationsarbeten och en för kvinnliga sysslor såsom matlagning och garnspinning. Husmor och husfar hade även skilda kammare. I husfars kammare är taket vackert dekorerat med takmålningar, väggarna pryds av tapeter och i hörnet står en praktfull kakelugn. Det var med andra ord ingen fattig bondefamilj som levt i huset.

Ett av museets pärlor är Amerikaalbumet som fyllt med fotografier hemskickade av emigranter. Cirka 2000 Storkyrobor emigerade till Amerika kring sekelsskiftet 1900. Fotografierna som tagits i en fotoateljén skickades hem till Finland för att visa hemmafolket hur bra det gick för emigranterna i det nya landet.

Barn och skolklasser kan delta i tidsresor som för deltagarna tillbaka till hungeråren på 1800-talet. Under tidsresan får man bland annat lära sig hur man kan blanda bark i brödet för att dryga ut det.

Ett av trakternas största evenemang äger rum på bland annat hembygdsmuseet då den årliga 1700-tals marknad äger rum i augusti. Under marknaden kan man besöka museet, köpa hantverk eller ta en kopp kaffe i en genuint gammaldags miljö invid kyrkan.

På museiområdet finns tolv olika byggnader, till exempel en loftrad från 1700-talet med gårdens tidigare enda port och ingång, en bod med pärttak från 1800-talet, en vindkvarn från 1863 som flyttats till området från Ylistaro, ett stall, en verkstad, en bastu, ett lider, en sytningsstuga (paapantupa), ett loft från 1785, en ria och en lånemagasin.

I lånemagasinet finns Karolinska centret som är Finlands enda utställning om slaget i Napue och Stora Ofreden. Slaget ägde rum 1714 och var den sista fältstriden i Finland under det Stora Nordiska kriget. Konstnären Heikki Laaksonen från Ylistaro har illustrerat utställningen med oljetavlor och därtill finns en multimediaförevisning och dockor i naturlig storlek med rekonstruerade karolinska dräkter.