Museer i Österbotten

Storkyro krigsmuseum

storkyrokrigs1187
storkyrokrigs1151
storkyrokrigs1152
storkyrokrigs1174
storkyrokrigs1187
storkyrokrigs1151
storkyrokrigs1152
storkyrokrigs1174
Visste du att...
Lottorna hade en arbetsuniform och en representationsuniform. Båda finns utställda på museet.

I Storkyros krigsmuseum finns föremål och historier från Finlands alla olika krig. Utmärkande är kanonparken där nio olika sorters kanoner står utställda.

I krigsmuseet kan man via föremål och guidning bekanta sig med klubbkriget, hakkapeliterna, karolinerna, det ryska kriget 1808-1809, första världskriget, inbördeskriget 1918 och andra världskriget 1939-1945. I vitrinerna finns soldatuniformer med hjälmar, gevär och andra tillbehör uppställda. Här kan man få se hur klubbkrigets män var klädda, en rotesoldat med sin fru, en fänriks soldatuniform från 1918, en överstelöjtnant i festdräkt och Lotta uniformen från andra världskriget.

Föremålsvitrinerna ger besökaren en genomskärning av Finlands historia. Kyrolandets forntid inleder resan genom historien och alla de krig som Finland varit inblandade i. Bland föremålen finns fältpackning, medicinutrustning och en cykel som användes för att leverera sorgemeddelanden. Även Lotta-rörelsen presenteras i bild och text. Ett berörande föremål är ett armbindel med en Davisstjärn och texten ”jude” från ett koncentrationsläger.

Till museets pärlor hör parken med nio olika moderna kanoner. Här finns till exempel en infanteriets kanon från 1936, en fältkanon från 1938 och kanoner från Ryssland, Finland, Shweiz och Sverige. En av de äldsta pjäserna är en rysk, hästdragen fältkanon från 1902. Pjäserna är dock inte längre i brukbart skick och har desarmerats.

Även det lokala får plats på museet i en miniatyr som visar Storkyrobornas position i Vaskisavotta 1942-1944 under andra världskriget. Museet grundades 1997 av försvarsorganisationerna i Finland och samlingen består av donationer av privatpersoner. Museet har även en specialutställing, som ändrar tema varje år.