Museer i Österbotten

Storkyros museum för lantbruksmaskiner

storkyrolantbruksmuseum1258
storkyrolantbruksmuseum1194
storkyrolantbruksmuseum1203
storkyrolantbruksmuseum1217
storkyrolantbruksmuseum1258
storkyrolantbruksmuseum1194
storkyrolantbruksmuseum1203
storkyrolantbruksmuseum1217
Visste du att...
I samlingarna finns en hembyggd traktor med trästomme från 1946.

"Sirpistä Puimuriin" -händelse i juli

På museeet för lantbruksmaskiner i Storkyro ställs gamla arbetsmaskiner, motorer som bearbetar jorden, traktorer, tröskverk och andra små maskiner ut. En härlig blandning av gamla, stiliga motorer och en doft av jord!

Museets cirka 40 arbetsmaskiner och 30 olika traktorer vittnar om hur viktigt lantbruket har varit i Finland genom tiderna. Genom att bruka jorden, odla säd och sedan använda och sälja produkterna har generation efter generation gått vidare. Jordbruket har effektiverats i takt med att tekniken har gått framåt, vilket man även ser i museets samlingar. Museet finns idag i ett tidigare svinhus från 1926.

Bland traktorerna kan nämnas märken som Nuffield, Ford, David Brown och Massey-Harris. En raritet är en dansk Renault som inte hämtades i allt för många exemplar till Finland. Mörkö-Major är en stor, och tung traktor från 1946 som går på petrolium och är den första modellen i Fordsons första serie av traktorer. Utställt finns även en av de första sjävdragna skördetröskarna. Tidigare drogs de fram med hästkraft.

Varje sommar ordnas evenemanget ”Sirpistä puimuriin” med arbetsdemonstrationer från skördetiden med gamla tröskverk, potatisupptagning på gammal sätt och grävning av täckdiken. Till dikesarbetet används täckdikesmaskinen White från 1950-talet. Endast 54 exemplar av maskinen har tillverkats i Finland och denna har kvar sin ursprungliga motor och växellåda.

Täckdikesmaskinen White har en intressant uppkomsthistoria. Det finska försvaret köpte upp 446 lastbilar av den amerikanska armén. Av bilarnas underrede gjordes sedan täckdikesmaskiner i en fabrik i Sandhamn.