Museer i Österbotten

Prästgårdsmuseet i Korsnäs

korsnsprstgrdsmuseum2052
korsnsprstgrdsmuseum2
korsnsprstgrdsmuseum2071
korsnsprstgrdsmuseum2104
korsnsprstgrdsmuseum2052
korsnsprstgrdsmuseum2
korsnsprstgrdsmuseum2071
korsnsprstgrdsmuseum2104
Visste du att...
På vinden finns ett skolmuseum som belyser undervisningen på mellanskolenivå som kyrkoherden Sigurd Öhrberg bedrev på 1930-talet.

Prästgården från 1830-talet är bevarad såsom den såg ut i början av 1900-talet. De eleganta rummen är inredda med tidstypiska möbler som speglar en dåtida prästhem och trädgården ger ett intryck av parkmiljö.

I prästgårdsmuseet får besökaren ett unikt tillfälle att se hur en österbottnisk prästfamilj bodde och levde i slutet av 1800-talet. Prästgårdsmuseet är ett av endast två dylika specialmuseum i Finland. Inredningen speglar ett dåtida prästhem med ursprungliga kakelugnar från 1890-talet och nytryckta Korsnästapeter enligt gamla mönster.

Prästgården uppfördes 1831-32 samtidigt som byn kyrka byggdes efter Carl Ludvig Engels ritningar. Byggnaden fungerade som kyrkoherdens bostad ända fram till 1967. Prästgården byggdes i enlighet med den så kallade herrgårdsplanen med en stor sal och en långsmal förstuga i mitten, två kamrar på ena gaveln och kammare och kök på den andra. På 1890-talet byggde man ut prästgården och förlängde byggnaden med elva meter och gjorde en ny huvudingång. Rumshöjden ökades i den gamla delen så att alla rum blev 3,5 meter höga.

Förr var prästgårdar ett slags inofficiella gästgiverier där resanden som tillhörde den bildade klassen tog in. Därför fanns det åtminstone ett gästrum i prästgården, som enligt gammal tradition har kallats biskopsrummet. Biskopsrummet på Korsnäs prästgård är inrett i nyrenässansstil.

För den möbel- och stilintressserade är det värt att veta att prästgårdsmuseets möblemang är i de så kallade historiserande stilarna i senempire, nyrokoko, nyrenässans och nybarock som var populära under senare hälften av 1800-talet. Allt från salsmöblemang, gardinstänger till hörnhyllor har utformats med eftertanke. En del av möblerna är donerade av prästsläkter med anknytning till orten, medan andra är deponerade av bland annat Österbottens museum.

I år (2022) firar museiverksamheten i Korsnäs prästgårdsmuseum 40 års jubileum. 19.6 ordnas gammaldags gudstjänst kl 11.00-12.00 på museiområdet, 12.00-14.00 matservering utomhus och jubileumsseminarium kl 14.00 med professor Nils Erik Villstrand som festtalare. 5-7.8 sommarteater på museiområdet om kaplan Gabriel Kalm och hans son Pehr Kalm.