Museer i Österbotten

Lebellska köpmansgården

lebellskagrden3
lebellskagrden3134
lebellskagrden3143
lebellskagrden2
lebellskagrden3
lebellskagrden3134
lebellskagrden3143
lebellskagrden2
Visste du att...
På museet finns gammaldags glassmaskin från 1700-talet utställd i köpmansgårdens kök.

I den stämningsfulla Lebellska köpmansgården kan besökaren utforska stilhistoriska interiörer från 1700-1800-talen och en viktig del av Kristinestads historia. Ursprungliga detaljer finns kvar i huset och ger museet tillsammans med möbler, bruksföremål och prydnader en autentisk atmosfär.

I Kristinestads unika trähusmiljö ligger den Lebellska köpmansgården, som visar hur en köpmannafamilj i sjöfartsstaden bodde och levde för över 200 år sedan. Gården är omgiven av uthusbyggnader, varav ett är ett av de få bevarade saltmagasinen från sjöfartsepokens glansdagar.

Den första köpmansgården uppfördes på 1720-talet av Casper Lebell, ursprungligen från Polen och frigiven krigsfånge, som fick rätt att bedriva handel i staden. Familjens anseende och rikedom växte med sonen Casper Lebell d.y., som blev en betrodd borgare. Han skapade sig en förmögenhet på att skeppa ut tjära och trävaror och på att importera salt. Han lät uppföra det nuvarande huset 1762. Tre generationer av Lebell samt två generationer av den ingifta familjen Holmström bodde i huset tills det övergick till andra händer. Lebellska köpmansgården har fungerat som museum sedan 1939.

Museets raritet är de smakfulla och vackra interiörerna från 1760-talet och fram till 1840-talet. När man vandrar genom rummen ser man hur de olika tidsepokerna som avlöst varandra också funnit fotfäste i en liten kuststad som Kristinestad, som hade många kontakter utåt. Exempelvis har den stora badkarssoffan i stora salen besuttits av Gustaf IV Adolf 1802 och då den ryska tsaren Alexander I togs emot i staden 1819 fick även han sitta i samma soffa – dock i ett annat hus.

Övrevåningens ståtliga barocksal med ursprungliga takmålningar och vävda stofttapeter är unik i Finland. De vävda tapeterna har alla olika mönster och den gröna kakelugnen i salen kakelugnen hör till de äldsta bevarade i Finland. Rokokon företräds av en kammare kallad Lebellska förmaket och det finns även en kammare i gustaviansk stil, en i empire och en Biedermeier stil.

Intarsiaskrin, en perukstock, tebord, en läderbeklädd kista, holländskt kakel, empirmöbler, handmålade tapeter och andra fascinerande föremål skapar en unik atmosfär i museet. Ett av museets äldsta föremålen är ett litet kabinettskåp i ebenholtz från 1670-talet. En del av föremålen har troligtvis tillhört familjerna Lebell och Holmström, men en stor del av föremålen är från 1700-talets slut till 1800-talets förra hälft och har tillhört köpmans- och skeppsredarsläkter från trakten.

På sommaren arrangeras 1700-tals aftnar såsom Bellmans besök i Kristinestad, trubardurkvällar och skådespel. Temautställningar, t.ex. fotoutställningar, ordnas ungefär varannat år. Till museiområdet hör även det Felénska huset från 1841 där specialutställningar och evenemang kan ordnas.

Till museiområdet hör även Felenska huset från 1841. I denna byggnad arrangeras 1700-talsaftnar, såsom Bellmans besök i staden, trubadurkvällar, temautställningar, bl.a. gamla fotografier, stadplaner. Felenska huset har kaféverksamhet sommartid. Servering andra tider ordnas enligt överenskommelse. Huset kan hyras för privata tillställningar.