Museer i Österbotten

Gamla Vasas museum i Wasastjerna huset

wasastjerna7434
wasastjerna7371
wasastjerna7380
wasastjerna7413
wasastjerna7434
wasastjerna7371
wasastjerna7380
wasastjerna7413
Visste du att...
Wasastjerna huset har besökts b.la. kung Gustav IV Adolf och Carl XVI Gustaf samt tsar Alexander I

I Wasastjerna finns ett museum med interiörer som speglar ett borgerligt hem vid tiden före Vasa brand. Vandra i 1700-talet bland gustavianska möbler eller i 1800-talets rum i nyrokoko. Upplev en autentisk historisk miljö och ett unikt perspektiv på Vasas historia.

I Wasastjernahuset finns Gamla Vasa museum, som har inretts som ett borgarhem från slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet. Wasastjernahuset uppfördes 1780-81 av Vasas mest välbärgade borgare, Abraham Falander, som senare adlades Wasastjerna. Det var stadens enda privata stenhus, som klarade sig undan stadens brand 1852.

Inredningen är gjord med föremål från Vasa som bevarats från branden 1852. De flesta möblerna och föremålen har tillhört borgerliga familjer som varit bosatta i Gamla Vasa. En soffgrupp i Biedermeierstil som tillhört Wasastjerna-Hägglund familjen pryder en av salongerna och porträtt av stadens inflytelserika familjer såsom Wasastjerna och Grönberg smyckar väggarna. I huset finns även ett skeppsredarkontor, ett postkontor från 1800-talet och kartor och miniatyrmodeller som berättar om det gamla Vasas historia.

Ett av museets pärlor är Falandersalen som var ett av stenhusets två stora rum och har fast inredning. Dörrar, fönster och taklistprofiler är i senklassisk stil, medan kakelugnen och väggfärgen representerar ett tidigare skede, cirka 1800. Här mottog stadens representivaste köpman Abraham Falander år 1802 konung Gustav IV Adolf. Mitt i rummet finns en miniatyrmodell av Vasa strax innan branden 1852. Staden var byggd av trä och husen stod i regel väldigt nära varandra.

Till museéts gård har man från Ylistaro flyttat den s.k Louko-stugan, en välbärgad österbottnisk lanthandlargård från slutet av 1600- och början av 1700-talet. Byggnaden som består av storstuga, kammare och farstu har klarat sig undan förstörelsen i samband med Stora ofreden då en stor del av landsbygdens trähus brändes ner. Fähus- och stallbyggnaden, samt den långa lagerbyggnaden på andra sidan av gården har blivit flyttade till museiområdet från Kyrkoesplanaden i nya Vasa.