Museer i Österbotten

Aspegrens trädgård - Rosenlundbacken

aspegrenstrdgrd9569
aspegrenstrdgrd9584
aspegrenstrdgrd9626
MG4
aspegrenstrdgrd9569
aspegrenstrdgrd9584
aspegrenstrdgrd9626
MG4
Visste du att...
Trädgården är både grön och söt. Bland växterna hittar du Stevia som används som ett sötningsmedel i läskedryck. Även söta, små lamm brukar beta på sommaren invid trädgåden.

Aspegrens trädgård och Rosenlundbacken är en unik trädgårdsmiljö inom stadsområdet. Roselund byggdes av prosten Gabriel Aspegren på 1700-talet och trädgården är en av de äldsta prästträdgårdarna i Finland och en unikt välbevarad miljö i Norden. En oas i staden, såväl sommar som vinter, med många olika evenemang. Tillbringa en höstkväll i Lusthuset eller gå på temaguidning i växternas och historiens värld.

Aspegrens trädgård härstammar från en 1700-tals prästgård och hela området omfattar cirka 5 hektar. Gabriel Aspegren var kyrkoherde och senare prost i Pedersöre och Jakobstad under andra hälften av 1700-talet. Han var uppvuxen i nyttans tidevarv och en ivrig anhängar av de nya idéerna att utveckla jord- och trädgårdsbruket, t.ex. introducerade han äppel och potatis i trakten.

Stenmurar omgärdade ört- och nyttoträdgården, som var terraserad och indelad i symmetriska kvarter. Idag är Aspegrens trädgård återskapad med grusgångar, odlingskvarter och ett tolvkantigt lusthus mitt i trädgården enligt gamla ritningar bevarade från prostens tid. I trädgården fanns även två dammar och ett orangeri. I det återuppförda orangeriet, nuvarande Café Örtagården kan man avnjuta en kopp kaffe och ett bakverk eller lunch under sommarmånaderna.

Trädgården är inte enbart funktionell där nyttoväxter dominerar utan även det estetiska får ta plats i både färg och form. Trädgårdsföreningens odlingslotter dignar av växter, blommor och bär som givetivs odlas utan gifter. Invid före detta prästgården har en liten tematrädgård har inrättats, en biblisk örtaträdgård där växter som omtalats i Bibeln har planterats ut.

I trädgården växer även fleråriga växter som är grupperade enligt använding, t.ex. läkemedels- och kryddväxter enligt 1700-tals modell. Förr var det nämligen viktigt att hålla sig med ett husapotek. Ingredienserna fick man ofta från den egna trädgården eller från örtagården. Ett guldkorn i trädgården är sockerplantan från 1880 eller Stevia rebaudiana som är 700 gånger sötare än vanligt socker.