Museer i Österbotten

Varggrottans informationscenter

varggrottan3883
varggrottan3939
varggrottan3948
14062011314 Susiluola1
P8211152 Susiluola
IMG5281 Susiluola opastus
varggrottan3883
varggrottan3939
varggrottan3948
14062011314 Susiluola1
P8211152 Susiluola
IMG5281 Susiluola opastus
Visste du att...
Utmed med den ca. 500 meter långa stigen till grottan finns en stenpark, en grav från bronsåldern och ett stenfält.

Varggrottan är en unik sevärdhet, något liknande finns inte någonstans i Norden. Varggrottan bär spår av istiden och själva grottan är den äldsta kända boplatsen i Finland. I Bötom finns ett infocenter med utställningar som ger besökaren en inblick i livet före istiden.

Varggrottan finns på gränsen mellan Bötom och Kristinestad. Den är en av de viktigaste arkeologiska fyndplatserna i Finland som vittnar om var och hur man levde innan istiden täckte marken för tusentals år framöver. Grottans trampade golvyta och stenredskap är mer än 120 000 år gamla. Även terrängen kring Varggrottan med omkringliggande natur berättar sin tusentals år gamla historia. Från grottöppning kan man titta in, fastän man av säkerhetsskäl inte kan gå in i grottan. Vintertid är öppningen täckt för att skydda grottan.

Varggrottans infocenter finns i Bötom Infocentret är öppet på sommaren och där finns en utställning om Vargrottan, områdets geologi, arkeologi och historia.