Museer i Österbotten

Påras kapell

Pras IMGP5910 2
Pras IMGP5928 2
Pras IMGP5927 2
Pras IMGP5910 2
Pras IMGP5928 2
Pras IMGP5927 2
Visste du att...
Påras kapell kan också, enligt överenskommelse, bokas för vigslar eller dop.

Påras kapellplats vid Stråka är platsen där Kronoby sockens första kyrka stod.

Det enkla kapellet, om vars utseende vi idag tyvärr inte vet någonting, var gemensamt för byarna Påras, Terjärv, Bråtö och Hopsala i Kronoby älvdal. Av dessa byar hörde Hopsala till Pedersöre storsocken, de 3 övriga till Karleby. När de 4 byarna år 1607 avskildes till en särskild socken, Kronoby, blev kapellet den nya socknens första kyrka.

På platsen, som ligger ca. 2 km från Kronoby centrum längs Flygfältsvägen (väg 748), finns idag ett minnesmärke. Pårasbor och andra talkoarbetare har under vintern 2011-12 uppfört ett informationscenter/visningshus på platsen för kapellet. Detta invigdes 31.5. 2012. Kapellets innertak har målats i enlighet med det tak, som antas ha funnits på platsen, och som nu bevaras på Nationalmuseet i Helsingfors. Historien om kapellplatsen, och om tiden för kristnandet av Pårasbygden, finns beskriven i informationsplanscher i kapellet.