Museer i Österbotten

Kvarnbacken och fiskemuseet i Harrström

kvarnbacken2156
kvarnbacken2177
harrstrm hamn2211
harrstrm hamn2199
kvarnbacken2156
kvarnbacken2177
harrstrm hamn2211
harrstrm hamn2199
Visste du att...
År 1959 gjorde båtlaget två fälresor och fick sammanlagt 125 sälar. Båten var i ”fälan” 15 gånger. Den intensiva jakten under 1900-talet samt miljögifter orsakade att sälen blev utrotningshota ...
År 1959 gjorde båtlaget två fälresor och fick sammanlagt 125 sälar. Båten var i ”fälan” 15 gånger. Den intensiva jakten under 1900-talet samt miljögifter orsakade att sälen blev utrotningshotad på 1970-talet.

Upp på Kvarnbacken står två kvarnar som minnesmärken över en gången tid och jordbrukarsamhället förr. Storkvarnen är en av de största kvarnarna i Finland. Till museets hör även en inredd fiskarstuga och ett båthus med fiskeredskap- och föremål.

Ett besök till kvarnen betydde förr i tiden slutfasen av en lång odlingsprosess, som började med sådd på våren. I kvarnen malde man den skördade säden till mjöl som senare blev till bröd. Under vindstarka dagar kunde 10-15 kvarnar mala säd i Harrströms by. Idag finns två av kvarnarna kvar.

Storkvarnen uppfördes på 1840-talet och står fortfarande på sin ursprungliga plats, då riktigt invid havet och dess hårda vindar. Kvarnen byggdes av Isak, Karl och Johan Ingels. Vingarna är 19,5 meter långa och kvarnen höjd från marken till översta vingspetsen är 22 meter. Storkvarnen är Finlands största fungerade kvarn. Kvarnbackens mindre kvarn kom till i slutet av 1800-talet. Kvarnarna har renoverats och båda är idag i brukbart skick. Urspungligen fanns det fem kvarnar på backen och tolv mindre kvarnar i hela byn. Under den årliga sommarfesten sätts kvarnarna igång för att mala mjöl.

Kvarnstommen utgörs av en stor trädstam som tillsammans med stora stockar och stenar fungerar som grund. På Kvarnbacken finns även ett loft, häbre, en smedja och en rökbastu.

Till museiområdet hör även ett gammalt fisketorp och ett båthus som är belägna i den 300 meter långa naturhamnen nedanför Kvarnbacken. Fiskestugan är inredd såsom en typisk fiskarfamilj bodde på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Stugan är ett av byn äldsta hus och härstammar från 1700-talet, men flyttades till hamnen på 1970-talet. Fotografier berättar om säljakten och fälbåten, som uppvisas i båthuset tillsammans med skötbåtar och några båtmotorer. Lokalbefolkningens ryssjor, enorma saltkar och nät med näverflöten speglar traktens fiskekultur.

I det nybyggda museibåthuset (våren 2013) finns information om livet vid kusten och gamla fiskeredskap förevisas. Byggnaden är handikappsanpassad och kan användas som samlings- och festlokal.

I Harrström finns även en museibro som är belägen på Österbottens strandväg, som är en av Finlands viktigaste historiska vägar. Den nuvarande bron byggdes 1898.