Museer i Österbotten

Sjöfartsmuseet i Kristinestad

Kstadssjfartsmuseum3202
Kstadssjfartsmuseum3232
kstadssjfartsmuseum3170
Kstadssjfartsmuseum3178
Kstadssjfartsmuseum3202
Kstadssjfartsmuseum3232
kstadssjfartsmuseum3170
Kstadssjfartsmuseum3178
Visste du att...
Kristinestad kallades på 1800-talet västkustens Paris, eftersom handelsfartygen och sjömännen hämtade med sig nya seder och trender som snabbt fick rot i staden och spred sig sedan vidare i la ...
Kristinestad kallades på 1800-talet västkustens Paris, eftersom handelsfartygen och sjömännen hämtade med sig nya seder och trender som snabbt fick rot i staden och spred sig sedan vidare i landet.

I Kristinestads sjöfartsmuseum finns föremål, fotografier och berättelser som har anknytning till sjöfart, skeppsbyggeri och rederiverksamhet i staden. De otroliga seglatserna som man gjorde förr kommer till liv i de mångsidiga utställningarna.

Sjöfartsmuseets huvudutställning finns på vinden till ett empirehus vid Salutorget. Lokalen har tidigare inhyst Wendelinska rederiets segelmakeri. Besökaren får utforska sjömanslivet genom utrustning och redskap från gamla segelfartyg, en dykardräkt av gammal modell, skeppsporträtt, fotografier, sjömanskistor och exotiska föremål från fjärran länder. En rekonstruerad interiör från ett fartyg, Ulrica, som bygdes 1854-55 för Otto Wendelin, visar ett mycket påkostat fartyg där kajutan inretts med kolonner och kassettak.

Kristinestad är en gammal rederi- och sjöfartsort med anor ända från 1600-talet. På skeppsvarven byggdes ståtliga fartyg som sedan kom att segla på världshaven. Först byggde man enkla skutor, senare briggar och skepp för 1700-talets Nordsjö- och Medelhavsfart och slutligen fregatter och barkskepp för seglation på världshaven. Havet gav utkomst åt stadens invånare även via fiske och indirekt via handel. Bomull från Amerika, salt, tobak och socker lossades i stadens hamn och tjära och virke exporterades.

1840-1870-talet var segelfartygens blomstringstid. Under denna tid utvecklades också Kristinestad till en betydande varvs- och hamnstad. Många befraktningar förde fartygen på resor runt jorden. Reklamaffischer från sekelskiftet 1900 vittnar om den livliga emigrationen till Amerika och föremål berättar om tragiska haverier.

I museets Sjöfartsmagasin, 600 m söderut på adressen Strandgatan 62, finns olika typer avbåtar utställda. Utställningen är även värd ett besök för de detaljrika miniatyrmodeller som gjorts över Kristinestad, stadens skeppsvarv, tjärhov och ångbåtsbrygga.