Museer i Österbotten

Tobaksmagasinet

tobaksmagasinet0869
tobaksmagasinet0836
tobaksmagasinet0869
tobaksmagasinet0836

I Tobaksmagasinets stora, ljusa salar arrangeras kontinuerligt konstutställningar och kulturhistoriska utställningar.

Tobaksmagasinet byggdes 1905 i rödtegel enligt ritningar av arkitektfirma Grahn & Hedman & Wasastjerna. De olika tull- och packhusen och magasinsbyggnaderna i området invid järnvägsstationen i Jakobstad återspeglar industrialiseringen längs den österbottniska kusten i slutet av 1800-talet. Jakobstad som länge varit en sjöfartsstad övergick vid den tiden allt mer från sjötransporter till järnvägstransporter. Järnvägsbanan till Jakobstad byggdes 1886-1887.

I tobaksfabrikens före detta lagerutrymmen visas främst nutidskonst och utrymmet lämpar sig väl för exempelvis skulptur. Jakobstads museums årliga barnevenemang ordnas vanligtvis i Tobaksmagasinet. Många konstnärer, även från utlandet, ställer gärna ut här.