Museer i Österbotten

KWH-företagsmuseum

KWH9525
KWH9495
KWH9504
KWH9508
KWH9525
KWH9495
KWH9504
KWH9508
Visste du att...
Wiik & Höglund var först med att producera styrox i Finland på 1960-talet.

KWH var ett av de första företagen som introducerad plast i Finland på 1950-talet. I museet visas produktutvecklingens gång och samtidigt berättas en historia om överlevnad. Fascinerande fotografier och allehanda olika produkter och föremål belyser hur ett företag måste leva med tiden och utvecklas för att hänga med.

KWH fick sin början 1929 då Emil Höglund och EdvinWiik startade en trävarufirma tillsammans. Man handlade med rundvirke: grusprops och pappersved. Företaget växte och 1939 var Wiik & Höglund landets största rundvirkesexportör. Den viktigaste och för framtiden avgörande investeringen gjordes 1951 då företaget gick in i plastbranschen. Man utvecklad allt större plaströr och företaget blev internationellt känt som specialist på grova rör. Förutom plaströr tillverkade man även golvplattor, styrox och folier.

Emil Höglund intresserade sig även för pälsfarmning och startade på 1930-talet en liten minkfarm. I Oy Keppo Ab:s regi växte farmföretaget till att bli världens största producent av mink- och rävskinn. Foderförsäljning till pälsfarmer kompletterade verksamheten på 1980-talet och man producerade pälsar ända fram till 1992. Andra branscher som företaget gav sig på var Oravais Klädesfabrik Ab och slipmaterialfabriken Mirka. År 1984 köpte Keppo alla aktier i Wiik & Höglund och KWH-koncernen skapades.

I museet ges en inblick i hur förtagsvärlden fungerar och hur KWH lämnat olönsamma branscher och prövat på nya. Idag består koncernen av KWH Pipe som tillverkar rörsystem, KWH Mirka som tillverkar slipmaterial, KWH Logistic med stuveri och lagerverksamhet och KWH Invest som tillverkar förpackningsmaterial i plast samt vattenlås.

Historierna och produkter från dessa väldigt olika branscher finns samlade i museet. Pärlor i samlingen som bör nämnas en svartvitfläckig pälsjacka av s.k. jaguarmink. Den väckte stor sensation då modehuset Christian Dior tillverkade ett pälsplagg för Sofia Lorén av denna minktyp. I utställningssalarna finns allt från regnkläder och kontorsmateriel till möbler och stora plaströr. En diger fotoutställning visar såväl stockflottning och pälsfarmning som mässor där världen största plaströr förevisas och stuvarnas arbete i hamnen.

Museibyggnaden byggdes ursprungligen som arbetarbostäder på 1920-talet för arbetarna på Keppo gård. Keppo gård är en av ett fåtal herrgårdar i Österbotten. Från och med 1930 fram till 1942 användes bostäderna som internat för Kristliga folkhögskolans elever, som då ägde Keppo gård. På 1950-talet köpte Emil Höglund och Karl-Johan Tidström Keppo gård och bostäderna nyttjades av arbetarna på den nya minkfarmen.