Museer i Österbotten

Petalax hembygdsmuseum

petalax7061
petalax6967
petalax6970
petalax6978
petalax6985
petalax7061
petalax6967
petalax6970
petalax6978
petalax6985
Visste du att...
I olika gårdar hade man hade olika kännetecknande mönster på dräkter och textilier. På museet förevisas traditionella kläddräkter från Petalax i början av 1900-talet, men även finkläder, täcke ...
I olika gårdar hade man hade olika kännetecknande mönster på dräkter och textilier. På museet förevisas traditionella kläddräkter från Petalax i början av 1900-talet, men även finkläder, täcken och mattor.

I Petalax hembygdsmuseum stiger man in i ett Petalaxhem från sekelskiftet 1900. På vinden visas föremål och textilier som man använde i bondesamhället förr. I museiområdets vackra miljön invid kyrkan har gamla backstugor bevarats där man får en inblick i hur man bodde ännu under 1900-talets första årtionden.

Hembygdsmuseet står på kyrkbacken, mitt emot församlingshemmet. Det är lite oklart hur gammal museibyggnaden är, men på en av stockväggarna finns årtalen 1886-87 inristat. Byggnaden har genom åren använts som drängstuga, söndagsskola och för skriftskoleundervisning innan det blev ett museum på 1970-talet.

Nedre våningen i museet är inrett med möbler från Petalax som en gammaldags bondstuga, med farstu, farstukammare, storstuga och kammare. I den vackert tapetserade kammaren finns en något ovanlig säng, nämligen en dekorativt utsnidad dubbelsäng. På övre våningen finns samlingar av olika föremål. Ett guldkorn är samlingen med olika telefoner av gammal modell med en skild hörlur, mikrofon och nummerskiva. En av telefonerna är av tysk modell och härstammar eventuellt från inbördeskriget i Finland.

På museiområdet finns några bevarade backstugor: Kaalas-Marias stuga, Jussinas stuga och Lennias stuga. De röda små husen på Koltaback bildar en vacker miljö och är viktig del av ortens traditionella byggnadstradition. I Kaalas-Marias stuga bodde Maria fram till 1950-talet och stugans inredning har i stort sett inte ändrats sedan hon bodde där. Jossinas stugo kommer att ställas i ordning och inredas i 1950-tals stil under de kommande åren. Lenni var känd i byn för sitt intresse för radioapparater och hans stuga kommer eventuellt att inredas med föremål från skolan förr i världen.

Till museiområdet hör även ett lånemagasin som står precis utanför Petalax kyrkas stengärdsgård. Där förvarades säd, som byns bönder kunde låna av i dåliga tider. Museibyggnaderna står på sina ursprungliga platser invid kyrkan, förutom väderkvarnen som flyttats från Taklax till kyrkbacken norr om klockstapeln. De väderkvarnar som tidigare funnits på kyrkbacken revs då de så småningom blev i dåligt skick eftersom de inte längre användes.

En lite bit från hembygdsmuseet ligger hemmanet Arstu på Finnbacken i Nyby med anor från tidigt 1800-tal. Här spelas sommarteater, men även hembygdsfester och allsångskvällar ordnas på Arstu och gården kan hyras av utomstående. På tomten finns förutom en bostadsbyggnad med olika föremål även en stallrad, fähus och stocklider samt en ditflyttad loftsbyggnad och hölada. På hembygdsmuseet arrangeras under året olika temakväller där man bl.a. berättar minnen från förr.